Здоров’я

Програма «Здоров'я»
Ціна програми
3750
Клініко-діагностичне обстеження
Консультація терапевта2
Інструментальний аналіз
УЗД органів черевної порожнини та нирок1
УЗД щитоподібної залози1
Електрокардіограма (ЕКГ)1
Лабораторні обстеження
Загальний розгорнутий аналіз крові 1
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)*1д.1
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)*1д.1
Креатинін*1д.1
Сечовина*1д.1
Сечова кислота*1д.1
Глікований гемоглобін (HbA1c)*1д.1
Білірубін загальний*1д.1
Загальний аналіз сечі 1
ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(альфа - ліпопротеїди))*1д.1
ЛПДНЩ (Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди))*1д.1
ЛПНЩ (Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(бета - ліпопротеїди))*1д.1
Лужна фосфатаза загальна*1д.1
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)*1д.1
Загальний білок*1д.1
Тиреотропний гормон (ТТГ)*1д.1
Коагулограма (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) *1д.1
Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)1

ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ

!-->