Здоров'я

Головна > Програми > Здоров'я
Здоров'я
послуги
Базовая
Консультація терапевта
УЗД органів черевної порожнини та нирок
УЗД щитоподібної залози
Електрокардіограма (ЕКГ)
Загальний розгорнутий аналіз крові
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Креатинін
Сечовина
Сечова кислота
Глікований гемоглобін (HbA1c)
Білірубін прямий
Загальний аналіз сечі
ЛПНЩ (Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(бета - ліпопротеїди))
ЛПДНЩ (Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди))
ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(альфа - ліпопротеїди))
Лужна фосфатаза загальна
Гамма-Глутаминтранспептидаза (ГГТП)
Загальний білок
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Коагулограма (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)
Вартість
3750 грн

Замовити програму